KÖZGYŰLÉS MEGHÍVÓ
2020.09.16. 19:58:00
 Tisztelt Egyesületi Tagok!

Tájékoztatom, hogy a Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület Elnökségének E.2/2020. (V.14.) sz. határozata alapján az Egyesület az egyebek között a 2019. évi beszámolót jóváhagyó közgyűlését a Covid-19 vírus okozta egészségügyi helyzetre tekintettel az ülés tartása nélkül, elektronikai hírközlő eszköz útján, 2020. szeptember 25-én, 16 órakor bonyolítja le.A tagok szavazáskori azonosítása a tagnyilvántartásban szereplő e-mail címek alapján történik.

 

Napirendi pontok:

1.)    Az egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló (csatolva) elfogadása – határozathozatallal

Határozati javaslat: A Közgyűlés az egyesület 2019. évi beszámolóját elfogadja

2.)    Az egyesület 2020. évi pénzügyi tervének (csatolva) elfogadása – határozathozatallal

Határozati javaslat: A Közgyűlés az egyesület 2020. évi pénzügyi tervét elfogadja

3.)    Az egyesület 2020. évi rendezvénytervének ismertetése – határozathozatal nélkül

4.)    Egyéb döntést igénylő ügyek – határozathozatal nélkül

 

Az eddig leírtak értelmében kérem, hogy 2020. szeptember 25-én 16 óráig a ctegyesulet@gmail.com e-mail címre megküldött elektronikus üzenetében nyilatkozzon arra nézve, hogy:

-az egyesület 2019. évi beszámolóját elfogadja-e, illetve, hogy

-az egyesület 2020. évi pénzügyi tervét elfogadja-e.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a megjelölt határidőig a határozathozatalhoz szükséges számú szavazat nem érkezik be, az egyesület a megismétel közgyűlést ugyancsak ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő hálózat útján, szeptember 28-án, 16 órakor tartja. A megismételt közgyűlés a szavazó tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 

Köszönettel:

                                                                                              Sólyomné Pausits Katalin

                                                                                                          elnök

 

Győr, 2020. szeptember 11.

Forrás : http://www.gyermekdiabetes.hu